[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Deze pagina wordt niet meer onderhouden en bevat documenten die soms zijn gedateerd. Actuele informatie, inclusief de definitieve examenprogramma's, is te vinden op www.betanova.nl

 

cTWO: Publicaties

De lijst van publicaties is in omgekeerde chronologische volgorde: de recentste documenten staan bovenaan.

Dit rapport is een uitwerking en concretisering van de visie op ICT zoals die door cTWO is beschreven in haar visiedocument "Rijk aan betekenis". cTWO beschouwt het rapport als richtinggevend voor verder beleid. In de geest van het rapport zal ICT een punt van aandacht zijn in de lopende experimenten en in de examenexperimenten die het komend schooljaar van start gaan.

Dit artikel is geen cTWO-publicatie. Tsjikke Posthuma (Lauwers College, Buitenpost), Jan Peters (Winkler Prins, Veendam) en Simone Brinkman (Lauwers College, Buitenpost) doen verslag van een onderzoek naar het keuzegedrag van leerlingen van havo3 en vwo3-4. De belangstelling voor wiskunde D blijkt vrij groot te zijn.
Met dank aan de auteurs!

[an error occurred while processing this directive]