De Afvalparade
21e Grote Rekendag 2023 (29 maart)

Verwijzingen

We zullen dit binnenkort publiceren
De Grote Rekendag wordt jaarlijks georganiseerd en is een ochtend vol ontdekkingen

groterekendag.nl
21e Grote Rekendag 2023 (29 maart)

De leerlingen gaan aan de slag met uitdagende reken-wiskunde-opdrachten, deze keer rond het ontstaan van afval en het hergebruiken en verminderen van afval. Allerlei reken-wiskundige vaardigheden komen aan bod. Ook wordt op een creatieve manier iets moois gemaakt van afval.


Materialen

we zullen dit binnenkort publiceren
  |  Over de Grote Rekendag  |  alle materialen groterekendag  |  © Universiteit Utrecht/Malmberg  |  2317 views  |