De Afvalparade
21e Grote Rekendag 2023 (29 maart)

Verwijzingen

Dit zijn alle werkbladen. Rechts staan de andere materialen (powerpoints, e.d.)
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8
De Grote Rekendag wordt jaarlijks georganiseerd en is een ochtend vol ontdekkingen

groterekendag.nl
21e Grote Rekendag 2023 (29 maart)

De leerlingen gaan aan de slag met uitdagende reken-wiskunde-opdrachten, deze keer rond het ontstaan van afval en het hergebruiken en verminderen van afval. Allerlei reken-wiskundige vaardigheden komen aan bod. Ook wordt op een creatieve manier iets moois gemaakt van afval.


Materialen

Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8
  |  Over de Grote Rekendag  |  alle materialen groterekendag  |  © Universiteit Utrecht/Malmberg  |  2085 views  |