[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Nieuwe Wiskrant 07-2, februari 1988

Meer mogelijkheden met matrices - R. Geel (PDF)

Wiskunde A in 3-VWO - J. Remmits/T. Goris (PDF)

Toetsen in Wiskundemethoden voor het Voortgezet Onderwijs - A.A. van 't Riet (PDF)

Instap en Aanbod - J. ter Pelle (PDF)

Pak uw pen... - D. Slettenhaar (PDF)

Wiskunde A: opvattingen en toetsen - H. van der Kooij (PDF)

Schuiven met Stuivers - A. Goddijn (PDF)

[an error occurred while processing this directive]