RekenWeb
www.rekenweb.nl

Het is

Rekenen is leuker als je denkt
Flash
Spelletjes
Les
suggesties
Lessuggesties
po, vo, mbo
Reken
starters
Start je les met een rekenstarter!
po, vo, mbo
HTML5
Spelletjes
Grote
Rekendag
Woensdag
22 maart 2017

Nationale
Reken
Coördinator
Dag
Vrijdag
10 maart 2017

NRCD
Java
Spelletjes
Reken
lessen
Lessuggesties
po, vo, mbo
Spelhoek
Spelsuggesties
po, vo, mbo
iPad Spelletjes
(download)
ICT
RekenWeb is een project van de Universiteit Utrecht (FI en O&T)
© 1999-2016