TAL, tussendoelen en leerlijnen

In het TAL-project zijn leerlijnen en tussendoelen ontwikkeld voor het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.
Lees verder over het TAL-project.

 

De Tal-boeken worden uitgegeven door Noordhoff Uitgevers.

Zie Catalogus Hoger Onderwijs.

Zie Catalogus Basisonderwijs, via www.noordhoffuitgevers.nl -> Basisonderwijs -> Catalogus -> Rekenen -> Naslagwerk

Vragen over het project kunt u stellen via: http://www.fi.uu.nl/kb

 

Kies hieronder het onderwerp

Hele getallen onderbouw

Hele getallen bovenbouw

Meten en meetkunde onderbouw

Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen

Meten en meetkunde bovenbouw

 

hele getallen onderbouw hele getallen bovenbouw  meten meetkunde onderbouw
   meten meetkunde bovenbouw