kop

Opleiding 2013-2014 (groep ROC MN)

| Home | Programma | Dag 0 | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
views

Dag 5 - 23 april 2014

Wat moet er in het portfolio?
 • Homepage (Wie ben je) en een link naar je CV
 • Minimaal uitwerking van 6 huiswerkopdrachten, keuze uit:
  1. Bijeenkomst 1 - Analyse klad(denk)papier
  2. Bijeenkomst 2 - Meetkunde: lesplan voor een praktische les cq ‘doe-activiteit’
  3. Bijeenkomst 2 - Meetkunde: schrappen uit de methode
  4. Bijeenkomst 3 - Leerlijn verhoudingen of procenten
  5. Bijeenkomst 3 - Methodetoets kritisch onder de loep nemen
  6. Bijeenkomst 4 - Practicumopdracht Meten (didactisch) analyseren en uitvoeren
  7. Bijeenkomst 4 - Didactische reflectie op een tabel of grafiek uit de beroepscontext (van jouw college)
  8. Bijeenkomst 5 - Starter of leuk lesidee (evt. met ict) bijv. rond getallen
  9. Bijeenkomst 6 - Rekengesprek met zwakke deelnemer(s) (nav ERWD)
 • Ontwikkeling op de twee docentrollen (zie rubrics)
  • Beginsituatie: Waar sta je? Waar wil je komen? = Doelen; Eventueel: Tussenstand –op doelen (halverwege al gemaakt )
  • Reflectieverslag: Wat heb je geleerd? Waarmee kun je dat illustreren? (huiswerkopdrachten, onderzoek, eigen lessen of toetsen, werk van deelnemers, feedback van deelnemers of collega’s etc.)
Onderzoeksgroepen
 • Francisca, Corine, Marjolein (monica)
 • Bernadette, Mac (vincent)
 • Rob, Frans, Ad (vincent)
 • Nori, Cariena, Han (vincent)
 • Guus, Dini, Ronald (monica)
 • Woudrien, George (monica)
 • Cok (monica)
 • Dirk (vincent)
Onderzoek
 • PPT of handout van presentatie (per groepje)
 • Compact verslag (per groepje) ca 3 A4 –tjes, met de rest als bijlagen. Indeling verslag:
  • Aanleiding
  • Onderzoeksvraag
  • Aanpak/wijze van werken
  • Resultaten
 • Persoonlijke reflectie op onderzoek – hoe kijk je erop terug? Wat heb je ervan geleerd? Etc.

Verwijzingen bij 23 april 2014

Getallen
Count me In
Differentiatie en motivatie
Huiswerk vooraf
 • Waar loop je het meest tegen aan bij het motiveren van leerlingen (wat zijn de belangrijkste problemen)? Stuur op.
 • Wat zijn de lastige aspecten van het differentiëren in je klas? Stuur op.
 • Heb je succeservaringen op het gebied van motiveren/differentieren? Neem mee.

Literatuur divers

Oefenen
Overig
Literatuur (rekenen/wiskunde)

Verzameling van 4000 artikelen over reken-wiskunde onderwijs