Rekenbeter

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Website om rekenen te oefenen

rekenbeter.jpg

voorbeeldopgave 7 juli 2010

Achtergrond

De site is bedoeld voor iedereen die zijn rekenvaardigheid wil oefenen. Dat kunnen leerlingen van groep 7 en 8 zijn die met of zonder hun meester of juf, al dan niet via het digibord de sommen maken. Maar ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo-studenten die in het kader van hun vervolgstudie hun rekenniveau willen verbeteren. En niet in de laatste plaats pabo-studenten die aan hun eigen vaardigheden willen werken. Kortom: voor iedereen van tien tot tachtig die rekenen leuk vindt en nog iets wil leren.

Vier sommen per dag, vijf dagen per week

Bij aanmelding met een e-mailadres wordt vanaf 19 april a.s. elke werkdag een e-mail gestuurd met daarin een link naar de site van Rekenbeter.nl. Op de site staan dan vier nieuwe opgaven klaar: twee kale opgaven (alleen cijfers en getallen), een tekstopgave en een zogenaamde “som voor morgen”. Na beantwoording komen van de twee kale opgaven en de tekstopgave onmiddellijk de score en de antwoorden en uitwerkingen in beeld. Elke opgave sluit af met een verwijzing naar achtergrondtheorie.

Som voor morgen

De uitwerking van de “som voor morgen” komt de volgende dag beschikbaar. Die opgave is bedoeld als doordenker, waarbij soms iets moet worden opgezocht en waarbij overleg met anderen mogelijk is. De volgende dag staan er weer drie opgaven klaar, plus het antwoord op de som van gisteren en natuurlijk de som voor morgen.

De site houdt ook de persoonlijke scores van de afgelopen veertien dagen bij. Iedereen kan zijn eigen score vergelijken met de gemiddelde score van alle deelnemers.

Uitleg

De achtergrondhoofdstukken zijn altijd via het hoofdmenu beschikbaar. De hoofdstukken bevatten uitleg over de onderwerpen hoofdrekenen, verhoudingen, breuken, het metrieke stelsel, procenten, grafieken, getallen en bewerkingen.

Aanmelden

Op de site www.rekenbeter.nl staat een voorbeelddag klaar: drie sommen met antwoorden en uitwerkingen en de doordenker voor morgen, met antwoorden en uitwerkingen.

Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20100330, gaat van start op 19 april 2010
Persoonlijke instellingen
GOOGLE