kop

Opleiding 2013-2014 (groep ROC MN)

| Home | Programma | Dag 0 | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
views

Dag 3 - 12 februari 2014

Powerpoint

Huiswerk
 • Verhoudingen/procenten: keuze uit…
  • Didactische leerlijn procenten of verhoudingen ‘aankleden/vullen’ vanuit de eigen rekenmethode, met (vakdidactische) onderbouwing van de keuzes.
  • Vakdidactische analyse van de leerlijn procenten of verhoudingen in de eigen rekenmethode en een vergelijking ervan met de in deze bijeenkomst geschetste leerlijn (zie ook: artikel Buijs en van der Zwaart)
 • Toetsen (optioneel)
  Analyseer een methodetoets. Vragen: wat wordt er getoetst per opgave? Welke opgaven zouden ook in COE passen? Waarom?
Onderzoeksgroepen
 • Francisca, Corine, Marjolein (monica)
 • Bernadette, Mac (vincent)
 • Rob, Frans, Ad (vincent)
 • Nori, Cariena, Han (vincent)
 • Guus, Dini, Ronald (monica)
 • Woudrien, George (monica)
 • Cok (monica)
 • Dirk (vincent)

Opmerkingen uit de groep over verhoudingen/breuken/procenten/kommagetallen

 • Hoe moet je deze onderwerpen ten opzichte van elkaar behandelen
 • 30% = 0,3 is een niet kloppend 'regeltje' (30% is een verhoudingsgetal, 0,3 is een absoluut getal). Wees voorzichtig met zo'n 'regel'. Gebruik iets als '30% is 3 van de 10' en bij een vermenigvuldiging kan je de factor 0,3 gebruiken.
 • Methodiek invullen in verhoudingstabel moet consequent zijn.
 • Kijk uit voor slechte contexten
 • 'Deel t.o.v. deel' is iets anders dan 'deel van het geheel'
 • '2e voor de helft van de prijs' vergelijken met '3 halen twee betalen' (taligheid speelt hier een rol)
 • Verhoudingen en procenten met de rekenmachine
 • Kostprijs en dan terugrekenen

Literatuur bij deze dag

Algemeen
Verhoudingen
Procenten
Kommagetallen
Breuken

Literatuur divers

Oefenen
Overig
Literatuur (rekenen/wiskunde)

Verzameling van 4000 artikelen over reken-wiskunde onderwijs