De gegevens gesnapt
22e Grote Rekendag 2024 (20 maart)

Verwijzingen

We zullen dit binnenkort publiceren
De Grote Rekendag wordt jaarlijks georganiseerd en is een ochtend vol ontdekkingen

groterekendag.nl
22e Grote Rekendag 2024 (20 maart)

Centraal in vrijwel alle activiteiten van deze 22ste Grote Rekendag met thema 'Gegevens gesnapt' staat het leren 'gebruike' van gegevens: lezen, interpreteren, verzamelen en samennemen. In feite is dit thema een 'knipoog' naar de nieuwe concept kerndoelen rekenen-wiskunde die onlangs werden aangeboden aan de minister. Deelname aan deze Grote Rekendag geeft daarmee indirect ook een inkijkje in één van de belangrijke kerndoelen. Kort en goed, men ging deze dag aan de slag met statistiek, met veel aandacht voor onderliggende vaardigheden als verzamelen, ordenen, categoriseren, bekijken en beeld brengen.


Materialen

We zullen dit binnenkort publiceren
  |  Over de Grote Rekendag  |  alle materialen groterekendag  |  © Universiteit Utrecht/Malmberg  |  1329 views  |