Op rekenreis
19e Grote Rekendag 2021 (24 maart en 23 juni)

Verwijzingen

Lied Grote Rekendag 2021
De wonderbaarlijke rekenreis van Ieke en Pol (speciale uitgave bij het verhaal van groep 5/6)

Hele boek in pdf
De Grote Rekendag wordt jaarlijks georganiseerd en is een ochtend vol ontdekkingen

groterekendag.nlAlternatief voor schoolbrede opening (opgenomen door Esther de Goeij)
19e Grote Rekendag 2021 (24 maart en 23 juni)

Wij hebben een manier gevonden om toch op reis te kunnen!

Luister (en kijk) alvast naar het rekenreis-lied, dat speciaal voor deze Grote Rekendag is geschreven.
Materialen

Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8
  |  Over de Grote Rekendag  |  alle materialen groterekendag  |  © Universiteit Utrecht/Malmberg  |  4174 views  |