De wonderbaarlijke rekenreis van Ieke en Pol
Een verhaal dat ook een rol speelt in de Grote Rekendag van 2021


Zie verder de website Grote Rekendag 2021

De Grote Rekendag wordt jaarlijks georganiseerd en is een ochtend vol ontdekkingen

Opdracht

Dit is het verhaal voor groep 3 en 4 op de Grote Rekendag van 2021. De handleiding voor gebruik in de klas wordt uitgegeven door Malmberg i.s.m. Universiteit Utrecht.

Verwijzingen

Download boekje
  |  opdrachten uit grote rekendagen  |  830 views  |