[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Nieuwe Wiskrant 31-4, juni 2012

Uit de ivoren toren: over sommige problemen moet je praten

R. Dekker

De rubriek Uit de ivoren toren wil een bijdrage leveren aan het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en onderwijs door de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek te vertalen in bruikbare conclusies voor de praktijk van het wiskundeonderwijs. In deze aflevering doet Rijkje Dekker naar aanleiding van haar bijdrage aan de NWD verslag van haar jarenlange onderzoek naar samenwerkend wiskunde leren, niveauverhoging en interactie (PDF).

Denkactiviteiten, onderzoekend leren en de rol van de docent

M. Doorman, H. van der Kooij & A. Mooldijk

Leerlingen leren nadenken, leerlingen aanzetten tot een onderzoekende houding, dat zijn zaken die sterk in de belangstelling staan. Maar hoe realiseer je dit als docent in je eigen klas? Binnen het Primasproject is een nascholingscursus hiervoor ontwikkeld. Michiel Doorman, Henk van der Kooij en Ad Mooldijk geven enkele voorbeelden, met als toegift een werkblad over algebrapiramides voor een leuke les (PDF).

Analytische meetkunde door een synthetische bril

M. Timmer & N. Verhoef

Zoals ieder jaar konden docenten ook voor de afgelopen Nationale Wiskunde Dagen een voorstel voor een werkgroep indienen. Een van de twee prijswinnende werkgroepen dit jaar was die van Mark Timmer, Gerard Jeurnink en Nellie Verhoef over rijkere inzichten in de analytische meetkunde. Hiertoe werden de mogelijkheden van het gebruik van synthetische meetkunde in deze context benadrukt. Dit artikel beschrijft het onderzoek en de resultaten (PDF).

Wat te bewijzen is (57)

M. Kindt

Met behulp van middelloodlijnen en bissectrices wordt bewezen dat de drie hoogtelijnen van een driehoek door hetzelfde punt gaan. Ook wordt de ingeschreven driehoek met de kleinst mogelijke omtrek bepaald. (PDF)

Wiskunde in weer en wind

A.E. Sterk

Het weer betrouwbaar voorspellen blijft een moeilijke zaak. Op basis van zijn voordracht tijdens de Nationale Wiskundedagen dit jaar belicht Alef Sterk twee aspecten van de complexiteit van de weersvoorspelling: de Corioliskracht, die onder andere de wet van Buys-Ballot verklaart, en de convectiestromen, die een chaotisch karakter hebben. Chaos maakt het leven van meteorologen en wiskundigen lastiger, maar ook een heel stuk interessanter! (PDF)

Wie is de docent rekenen in het MBO?

V. Jonker & M. Wijers

Rekenen is 'hot' vandaag de dag. Referentieniveau's, doorlopende leerlijnen, rekenexamens, dit alles houdt het onderwijsveld bezig. Dat geldt niet alleen voor het voortgezet onderwijs, maar zeker ook voor de beroepskolom (VMBO en MBO). Maar wie geeft eigenlijk rekenlessen in het MBO? Op deze vraag gaan Vincent Jonker en Monica Wijers in dit artikel in (PDF).

Innovatie op raakvlakken - de algebra van George Boole

N. Krijn & M. Nepveu

Niet zelden worden doorbraken in een vakgebied teweeg gebracht door wetenschappers die oorspronkelijk niet uit dit gebied afkomstig zijn, of minstens ook een andere achtergrond hebben. Kennelijk schept een brede blik of kennis uit een ander vakgebied voorwaarden voor grensverleggende (combinaties van) inzichten. Nico Krijn en Manuel Nepveu filosoferen over dit verschijnsel en geven enkele voorbeelden (PDF).

Wat bedoelen ze toch met... modelleren?

P. Drijvers

In elke aflevering van de rubriek Wat bedoelen ze toch met... staat een spraakmakend begrip uit de wiskundedidactiek of de onderwijskunde centraal, waarover veel is geschreven, maar waarvan toepassing in de wiskundeles niet altijd meteen duidelijk is. Wat wordt met het wetenschappelijk jargon bedoeld en hoe vertaalt zich dit naar de onderwijspraktijk? In deze vierde aflevering schrijft Paul Drijvers over het begrip modelleren (PDF).

Boekbespreking

B. van Asch & H. Sterk (PDF)

Boekbespreking

B. Zwaneveld (PDF)

[an error occurred while processing this directive]