Pamokų medžiaga,
motyvuojanti mokinius mokantis matematiką ir gamtos mokslus

  |   Go to Mascil repository  |  
Mascil projektas skatina tyrinėjimais grįstą mokymąsi ir profesinę veiklą
Mascil diagrama(re)design guidelines

Kūrimo gairėsLietuva
(Lithuania)
Atsisiųsti pamkų medžiagos kūrimo gaires

(re)design guidelines

Kūrimo gairės
(Lithuania)
Internetinės formos (anglų kalba)
Daugiau… (anglų kalba)
  |   www.mascil-project.eu   |   Inquiry Learning  |   World of Work  |   Version of this document: July 2014  |