StemKey module over meten
Veel aandacht voor referentiematen en de inzet van ict
  |   23 views   |  
  |   Over ICSE materialen  |  
Classroom materials for STEMCopyright/Creative Commons

Materialen zijn gepubliceerd onder de
CC BY-NC-SA 4.0 licentie.

Samenvatting
Deze module behandelt het wiskundige standaardonderwerp meten, grootheden en hun afmetingen. Meten geeft uitsluitsel over de grootte van voorwerpen of verschijnselen en is van toepassing op fysische grootheden als lengte, oppervlakte, volume, gewicht, tijd, snelheid, kracht en energie. Het doel van de module is toekomstige leraren een rijke leerervaring over dit onderwerp te bieden en de relevantie aan te tonen van het kunnen toepassen van meetconcepten en deze te gebruiken om verschillende situaties in hun persoonlijke en beroepsleven op te lossen. Er worden innovatieve onderwijsmethoden gebruikt voor een verschuiving van basisvaardigheden, die vaak concurreren met wat technologie kan, naar een wiskundige sleutelcompetentie. Dit is het vermogen om (meet)problemen op te lossen in een reeks van alledaagse situaties. Dit impliceert wiskundig denken en een zinvol en kritisch gebruik van wiskundige voorstellingen, taal en technologie bij het meten. Authentieke en vakoverschrijdende contexten worden gebruikt om leerlingen kansen te bieden om meetvaardigheden te leren en verder te ontwikkelen. Onderzoekend leren wordt gebruikt om het gebruik van deze contexten in de praktijk van de klas te helpen organiseren. Digitale technologie wordt geïntegreerd aangezien veel meetinstrumenten tegenwoordig beschikbaar zijn op smartphones. Bovendien verrijkt augmented reality technologie de omgeving met informatie-instrumenten zoals kompassen, temperatuur en linialen. Toekomstige leerkrachten moeten de mogelijkheden van het gebruik van moderne technologie in hun klaslokaal begrijpen, en zij moeten leren hoe zij hun leerlingen op school kunnen instrueren hoe zij deze technologie kunnen gebruiken om competent te handelen in de huidige maatschappij.

Documenten
Discipline
- Wiskunde
- Biologie
- Natuurkunde
- Scheikunde
- NLT


Doelgroep
- Basisonderwijs
- Onderbouw voortgezet onderwijs
- Bovenbouw voortgezet onderwijs

Leeftijd
8-16

Omvang
240 min.

Bron
StemKey


ICSE verzamelingEnglish version