Meten, bewegen en construeren
15e Grote Rekendag 2017 (22 maart)

Verwijzingen


Hele boek in pdf
De Grote Rekendag wordt jaarlijks georganiseerd en is een ochtend vol ontdekkingen

groterekendag.nl
15e Grote Rekendag 2017 (22 maart)

Kinderen verkennen tijdens de Grote Rekendag de eigen omgeving en andere herkenbare plaatsen vooral via meet- en meetkundeactiviteiten. De opdrachten zijn op vier niveaus uitgewerkt (groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8). Deze aanduiding is slechts een indicatie van het niveau, de leerkracht kan zelf bepalen wat ingezet kan worden in de eigen groep.


Materialen

Groep 3-4 Groep 5-6
  |  Over de Grote Rekendag  |  alle materialen groterekendag  |  © Universiteit Utrecht/Malmberg  |  960 views  |