kop

Cursus differentiatie in de rekenles in het mbo

| home |
ROC Midden Nederland ROC Albeda Universiteit Utrecht

Beschrijving

Doel van deze cursus is om rekendocenten kennis te laten maken met het model van interne convergente differentiatie, zoals dat in het basisonderwijs met succes wordt gebruikt. Een belangrijk doel is ook het versterken van de benodigde (vak)didactische competenties van de rekendocenten en het bieden van concrete handvaten om in de verschillende lesfasen van het gehanteerde model te differentiëren. De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit vier bijeenkomsten van elk 2,5 uur waarin het ontwerpen van een lessenserie (of van lesactiviteiten) met het model van convergente differentiatie centraal staat.
Onderdelen van de cursus zijn:

  • Kennismaken met de verschillende fasen van het model van interne convergerende differentiatie (starter, groepsinstructie, verlengde instructie, verwerkingsafse)
  • Didactische achtergronden bij het model
  • Het samen ontwerpen van een lessenserie (2 tot 4 lessen) of lesactiviteiten waarin rekening wordt gehouden met niveauverschillen


Meer informatie


Achtergrond

Bovenstaande cursus is ontstaan in het project Differentiatie in de rekenles in het mbo
met de centrale onderzoeksvraag
Hoe kan het model van convergerende differentiatie worden ingezet ter verbetering van het rekenonderwijs in het mbo?

en deelvragen:

  1. In hoeverre vinden rekendocenten in het mbo het model van interne convergerende differentiatie uit het basisonderwijs bruikbaar in hun rekenlessen?
  2. Hoe heeft de competentie van rekendocenten om te differentiëren naar niveau zich ontwikkeld in het professionaliseringstraject?
  3. Biedt het model van interne convergerende differentiatie rekendocenten in het mbo een concrete aanpak om effectief om te gaan met verschillen in de rekenlessen?

Dit onderzoek is een kortlopend project gefinancierd door NRO - PPO 2014-2015 (dossiernummer: 405-14-509).

Lees meer
Lesmaterialen
Oefenen
Overig
Literatuur (rekenen/wiskunde)

Verzameling van 4000 artikelen over reken-wiskunde onderwijs


Copyright 2014 Universiteit Utrecht / NRO