Oefeningen in Algebra
Een bundel ideeën (2003). Samenstelling: Martin Kindt
  |  © freudenthal instituut  |  11 views  |  Home  |  

Bundel uit 2003

Oefeningen in algebra hebben niet zelden een reproductief karakter. Aan de hand van een voorbeeld moeten leerlingen de bekende rijtjes algebra-sommen maken. Deze wijze van oefenen kan alleen effect sorteren als zij gedurende lange tijd en met grote regelmaat wordt uitgevoerd. Echter, het wiskunde programma op een gewone school laat dit niet toe, het aantal lesuren is te gering. In het kader van het project Langlijnige algebra heb ik nagedacht of het mogelijk zou zijn om, in navolging van oefen-ideeën die het op het Freudenthal Instituut ontwikkeld zijn voor het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool, een serie voorbeelden van zogenaamde productieve oefenen te ontwerpen.

Martin Kindt.

Oefeningen in algebra (Download)

Verder lezen

  • Kindt, M. (1982). Microscopie van de kwadratische functie (PDF) Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 1(3), 9-14
  • Kindt, M. (1991). Stoffige Algebra? (PDF) Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 10(4), 4
  • A. Goddijn and M. Kindt. (2001). Knelpunten en toekomstmogelijkheden voor de wiskunde in het VO, (Bottlenecks and perspectives for mathematics in secondary education). Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, 18(1), 59-94.
  • Voor meer lesmateriaal zie ook Geen week zonder algebra.

engelse versie
  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |