Geen week zonder Algebra
Een bundel productieve oefeningen Kindt
  |  © freudenthal instituut  |  9 views  |  Home  |  

Bundel uit 2013

In 2003 stelde ik een bundel samen onder de titel Oefeningen in Algebra die door sommige leraren nog wordt gebruikt als aanvullend materiaal, naast een methode. Door de enthousiaste reacties op die bundel is nu Geen week zonder Algebra ontstaan. Met die titel wil ik aangeven dan men niet ongestraft de algebra een paar weken kan laten rusten op school en dat als er een ander onderwerp op het menu staat, opgaven van bijvoorbeeld deze bundel als tussendoortjes zouden kunnen worden opgediend.

Martin Kindt

Geen week zonder Algebra (Download)

Verder lezen

  • Kindt, M. (1982). Microscopie van de kwadratische functie (PDF) Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 1(3), 9-14
  • Kindt, M. (1991). Stoffige Algebra? (PDF) Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 10(4), 4
  • A. Goddijn and M. Kindt. (2001). Knelpunten en toekomstmogelijkheden voor de wiskunde in het VO, (Bottlenecks and perspectives for mathematics in secondary education). Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, 18(1), 59-94.
  • Voor meer lesmateriaal zie ook Oefeningen in algebra.
  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |