Wereldwijde temperatuur-veranderingen
Ensite opdracht over wereldwijde temperatuur-veranderingen
  |   66 views   |  
  |   Over ICSE materialen  |  
Classroom materials for STEMCopyright/Creative Commons

Materialen zijn gepubliceerd onder de
CC BY-NC-SA 4.0 licentie.

Samenvatting
Leerlingen onderzoeken gegevens en gegevensvoorstellingen over schommelingen in de wereldwijde temperatuur (verschillen ten opzichte van het langetermijngemiddelde) op verschillende websites. De leerlingen bestuderen en analyseren zowel de gegevensreeks als de weergaven ervan. Ze moeten ook nadenken over hoe de 'ruwe' gegevens zijn verzameld en samengevat in de beschikbare datasets om deze visualisaties te maken. Elk groepje maakt een korte presentatie over de wereldwijde temperatuursverandering, met behulp van informatie van de gegeven websites.

Opdracht

Bekijk de volgende vier websites

Nasa Bestudeer de informatie op de NASA-website: speel met de grafiek, bekijk de gedownloade gegevens. Schrijf een korte recensie waarin je beschrijft en bespreekt: de informatie op de site, kenmerken van de dataset, de bron en de manier waarop de gegevens worden weergegeven. Voeg een vergelijking toe van de lijngrafiek en de tijdreeks op de kaart (wat zijn de sterke punten van elk van beide, welke heeft je voorkeur, voor welk publiek en waarom?).
Eurostat Doe hetzelfde voor de Eurostat-site. Denk na over de tabel in vergelijking tot de grafiek.
East Anglia University (Climate research unit) Vergelijk de grafieken op deze sites met de grafiek w.b. de variabele 'CRU'. Let op de verschillen en overeenkomsten en op de sterke en zwakke punten van beide.

Maak als kleine groep een korte presentatie over de mondiale temperatuur, gebaseerd op de voorstellingen op een of meer van deze sites.Documenten
  • Werkblad 'verkennen van data' - pdf en word
  • Werkblad weergrafieken - pdf en word
Discipline
- Wiskunde
- Biologie
- Natuurkunde
- Scheikunde
- NLT


Doelgroep
- Basisonderwijs
- Onderbouw voortgezet onderwijs
- Bovenbouw voortgezet onderwijs

Leeftijd
11-15

Omvang
50 min.

Bron


ICSE verzamelingEnglish version