Wingding

Het wingding is een variant van de puzzelsoort kakuro.
De tien zeshoekige cellen van het wingding moeten gevuld worden met hele getallen die groter zijn dan 0 en kleiner dan 10. Een bepaald getal mag in een bepaalde verticale of 'schuine' rij maar één keer voorkomen.
De getallen in de grijze vakjes rondom zijn somgetallen. Zo is de som van de drie kruisjesgetallen gelijk aan 24 en is de som van de twee rondjesgetallen gelijk aan 8.

Varianten
Achtergrond
Levelseries (digitaal en analoog)
VerwijzingenopenVoor wie?
openSamenvatting
openBedoeling
openBediening