Classroom materials,
motivating pupils for math and science
Informatie over de beroepscontext
  |   Home   |  

Informatie over de beroepscontext

Definitie van Mascil taken

Mascil lesmaterialen (taken) zijn geschikt voor onderzoekend leren met een beroepsperspectief. De centrale opdracht is verbonden met een beroep (of aspecten van een beroep), waarbij leerlingen idealiter ook de rol van werknemer (aannemer van de opdracht) hebben. Ze gebruiken kennis/vaardigheden uit wiskunde en/of natuurwetenschappen bij het uitvoeren van de opeenvolgende activiteiten in de Mascil-taak. Voor deze activiteiten geldt dat :

  • deze gelijk zijn aan de activiteiten die in het beroep centraal staan
  • deze lijken op de activiteiten die in het beroep centraal staan
Het op te leveren product (of prototype) wordt voor iemand gemaakt.>>>Read more about the world of work (english only)

  |   www.mascil-project.eu   |   Toelichting bij Mascil lesmaterialen  |   Onderzoekend leren  |    EN  |   Mei 2014  |   >>> Lees verder  |