1,5 m (De corona maatregel)
Hoe ver is dat eigenlijk?


"A: 'Anderhalve meter? Dat zegt me niet zoveel. Dus ik kwam ook altijd te dichtbij.' en 'B: "

In veel 'situaties' van het dagelijks leven moet er - bewust of onbewust - gerekend worden.
Lees meer hierover op gecijferdheid telt mee
.


Overal in het nieuws in 2020 en 2021, afstand houden van elkaar in verband met corona. Maar hoe ver is dat eigenlijk? Wat voor betekenis kun je er aan geven? Ga in gesprek met de cursist over het gebruik van de lengtematen, bijvoorbeeld in de context van een afstand inschatten. Vraag hoe de cursist omgegaan is met die 1,5 meter afstand. Hoe groot is de ruimte waar je je nu in bevindt? Gebruikt de cursist referenties bij bepaalde maten zoals bijvoorbeeld een stap voor 1 meter? of een pak suiker voor 1 kilogram? Of worden er andere referentiematen gebruikt?
Uitgebreidere informatie bij deze situatie
pdf en word
  |  Situaties  |  © Rekencollectief  |  12 views  |