Numb3rs, episode 409 (fractals)
  |  © freudenthal instituut  |  Home  |  

In deze opdracht, die is gebaseerd op aflevering 409 van de tv-serie Numb3rs, verken je iets bijzonder: gebroken dimen­sies en fractals. Dat gaat over objecten die niet lijnvormig zijn zoals een lijntje of een cirkelboog (1 dimensionaal) of vlak zoals een rechthoek of stukje boloppervlak (2 dimensies). Ze hebben een dimensie die daar tussen in ligt. Internet biedt veel plaatjes, maar in deze opdracht ga je zelf gebro­ken dimensies berekenen. Tot slot maak je in een presentatie of poster medeleerlingen die nog niets weten van 'gebroken dimensies' kennen, nieuwsgierig naar dat verschijnsel met figuren en verklaringen.Handleiding  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |