Bouwavonturen
20e Grote Rekendag 2022 (30 maart)

Verwijzingen

Dit zijn alle werkbladen. Rechts staan de andere materialen (powerpoints, e.d.)
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

Hele boek in pdf
De Grote Rekendag wordt jaarlijks georganiseerd en is een ochtend vol ontdekkingen

groterekendag.nl
20e Grote Rekendag 2022 (30 maart)

De deelnemende scholen gaan op avontuur en gaan bouwen. En nadenken over het bouwen. Denkkracht combineren met wat je met je handen kunt. De kinderen kunnen zich dan inleven wat het is om architect te zijn, of constructeur. Of gewoon bouwer. Tekenen, inschatten, rubriceren, plannen, er komen veel 'reken-activiteiten' kijken bij het bouwen. De Grote Rekendag richt zich op de basisschool en beoogt te laten zien dat leerlingen ook in het reken-wiskundeonderwijs op onderzoek kunnen gaan. Daarnaast is een doel dat leraren en leerlingen plezier beleven aan rekenen-wiskunde. Tijdens de Grote Rekendag gaan scholen een dag lang aan de slag met materialen die speciaal voor deze dag ontworpen zijn. Je neemt deel door het boek van de Grote Rekendag te bestellen. Het boek bevat al het materiaal dat je nodig hebt om met groep 1 t/m 8 aan de slag te gaan rondom het thema Bouwavonturen.


Materialen

Materialen

Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8
  |  Over de Grote Rekendag  |  alle materialen groterekendag  |  © Universiteit Utrecht/Malmberg  |  19747 views  |