Van vormleer naar realistische meetkunde ? Een historisch-didactisch onderzoek van het meetkundeonderwijs aan kinderen van vier tot veertien jaar in Nederland gedurende de negentiende en twintigste eeuw
FI Scientific Library, nr. 33. De Moor, E. W. A. (1999) 693 pp.
  |  © freudenthal institute  |  243 views  |  Home  |  


Abstract

Dit proefschrift gaat over het meetkundeonderwijs in Nederland gedurende de negentiende en de twintigste eeuw. Het is de geschiedenis van een zoektocht naar een elementaire leergang meetkunde voor kinderen in het primair onderwijs en de eerste klassen van het secundair onderwijs ter voorbereiding op de meer formele meetkunde.
  |  Freudenthal Institute: Home - Utrecht University  |  Freudenthal Collection: Home - Showcase - Archive  |  Subset: Freudenthal Institute  |