Eenvou(w)dig
2012 - Wiskunde B-dag
  |  © freudenthal instituut  |  854 views  |  Home  |  

Opdracht

Eenvou(w)dig

De opdracht van de Wiskunde B-dag 2012 is erg eenvou(w)dig van opzet: het gaat over het herhaaldelijk dubbelvouwen van papierstroken op een voorgeschreven manier. Bij de Wiskunde B-dag opdracht van dit jaar werd gebruik gemaakt van software (met excel). English version
Achtergrondinformatie

Wiskunde B-dag
De Wiskunde B-dag is een 1-daagse opdracht voor op school voor teams uit 5-HAVO en 5/6-VWO met wiskunde B in hun profiel. Leerlingen werken in teams van 3 of 4 de hele dag aan een open wiskundig probleem. Aan het eind van de dag presenteert elk team zijn oplossing in de vorm van een werkstuk. Optioneel kunnen de teams meedoen aan een landelijke wedstrijd.
Het probleem heeft vaak een technische of wetenschappelijke context. De nadruk ligt op de te gebruiken wiskunde, maar er wordt zeker ook een beroep gedaan op wiskundige creativiteit. Het vinden van patronen, kritisch beschouwen van modellen, logisch redeneren en argumenteren staan centraal in de opdracht.

Wiskunde in teams
Het Freudenthal Instituut organiseert jaarlijks drie wiskunde-evenementen waarbij leerlingen in teams van 3 of 4 een hele dag aan een grote wiskundige opdracht werken, met als eindproduct een werkstuk. Voor het basisonderwijs wordt op basis van dezelfde uitgangspunten ieder jaar de Grote Rekendag georganiseerd.


Wiskunde in teams website
Leren toepassen van het geleerde
Bij deze activiteiten staan vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, representeren, redeneren, argumenteren en samenwerken centraal. Een goede onderlinge taakverdeling binnen de teams en een effectieve strategie zijn van groot belang. De opdrachten zijn zo vormgegeven dat ze creativiteit en een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren, en zijn dan ook goed in te zetten als praktische opdracht of wiskundige denkactiviteit. Zie ook de 10 tips (incl. video) voor nadere toelichting.  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Wiskunde B-dag  |