Voorwoord

Voor me liggen de uitkomsten van de evaluatie die we naar aanleiding van de WND-Conferentie "Buitenaardse Natuurkunde" gehouden hebben. Zo'n 232 deelnemers namen de moeite die evaluatie in te vullen. Velen maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheid om op- en aanmerkingen te maken. Vaak relevant, een enkele keer was er sprake van een misconceptie.

Al in het vroege voorjaar 2013 bepaalden wij als bestuur het thema: Sterrenkunde en Ruimtevaart. Het onderwerp sterrenkunde werd ons direct na afloop van de WND-Conferentie 2012 al aangedragen door collega Bert van der Hoorn. Ruimtevaart voegden we toe, omdat dat in onze ogen onlosmakelijk verbonden is met sterrenkunde. Het vinden van sprekers was niet zo ingewikkeld, hoewel... We konden maar maximaal 13 sprekers een plaats in het programma geven. Hoe selecteer je dan? Volgens welke criteria? Op welke deelnemers hadden wij ons te richten? Er moest een aantal deelnemers zijn voor wie sterrenkunde eigenlijk nooit tot het curriculum behoorde. En hoe om te gaan met de vele deelnemers die juist sterrenkunde gestudeerd hebben? Kennelijk hebben wij het als bestuur niet slecht gedaan. U waardeerde de conferentie met het cijfer 8,1. Vrijwel alle sprekers kregen een cijfer hoger dan 7,6. En dan werd er nog niet eens rekening gehouden met de schitterende afsluiting door Govert Schilling. Ook de werkgroepen kregen hoge cijfers. Het (ongewogen) gemiddeld cijfer lag boven de 7,1. En dan te bedenken dat werkgroepleiders zichzelf aanmelden, in tegenstelling tot alle sprekers, die door het bestuur geselecteerd en gevraagd worden. Ik ga u niet vermoeien met alle uitkomsten en oordelen van de evaluatie. De bewuste rapportage beslaat 14 pagina's en die houden we voor onszelf.

Duidelijk is dat wij wel een beetje trots zijn op zo'n succesvolle conferentie. Een conferentie die we alleen dankzij u allen kunnen organiseren. Dank daarvoor. Ik wens u veel plezier met het WND-2013 verslag.

Frank Budding, voorzitter WND

P.S. Als apart pdf-bestand is bijgevoegd de inhoud van het boek "Vol van Natuurkunde - Bloemlezing uit het werk van Henk Mulder. Oorspronkelijk uitgegeven door Werkgroep Natuurkunde Didaktiek 1996, Samenstellers: D. van Genderen, Th.J.M. Smits & P.J. Wippoo. Uitgave: Utrecht, WND.