Minnaertprijs

Vanaf 1987 wordt tijdens de WND-conferentie de Minnaertprijs uitgereikt. Het doel van deze Minnaertprijs is het publiekelijk tot uitdrukking brengen van de waardering voor de verdiensten van de laureaat voor de ontwikkeling van het vak natuurkunde in het voortgezet onderwijs gedurende een reeks van jaren. De Minnaertprijs bestaat uit een beeldje, de Minnaerttrofee gemaakt door kunstenaar Adri de Waard, een oorkonde en een geldbedrag.

Het bestuur van de werkgroep heeft besloten de voordracht van de jury over te nemen. De jury bestond dit jaar uit Marc Beddegenoodts, pedagogisch begeleider fysica/natuurweten-schappen voor leraren secundair onderwijs in België, Gerrit Kuik, practicumdocent bij de sectie natuurkundepractica van de afdeling natuur- en sterrenkunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam en Lieke Heimel, docent Natuurkunde en zelf winnares in 2003 van de Minnaert-prijs. Het bestuur dankt de juryleden hartelijk voor het uitstekende werk dat ze in hun vrije tijd verricht hebben.

En dan nu de winnaar: de Winnaar van de Minnaertprijs 2013 is Dick Hoekzema.

Ik citeer uit het juryrapport:

"Het Project Moderne Natuurkunde (PMN) als samenwerkingsproject van de universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Het doel was een nieuwe toepassing voor het VWO- domein Moderne Natuurkunde te ontwerpen. In leerjaar 1997-1998 is een proef gedaan en in 2000 is PMN gestart onder de bezielende inzet van Dick Hoekzema. Vanaf het prille begin heeft hij niet versaagd om

Natuurlijk heeft Dick Hoekzema dit niet alleen gedaan. Velen zullen in een toekenning van de prijs aan Dick Hoekzema zich ook gewaardeerd voelen voor hun bijdrage aan PMN, erkennend dat zonder de stimulerende leiding van Dick Hoekzema zij niet met zoveel plezier hadden deelgenomen en hun leerlingen voorwaar iets bijzonders konden meegeven."

Einde citaat uit het juryrapport.

Namens het bestuur van de werkgroep, hartelijk gefeliciteerd met deze prijs.

Frank Budding, voorzitter WND

Presentatie

Artikel

Artikelen Hoekzema

Foto's