[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Nieuwe Wiskrant 21-2, december 2001

Perspectief in een kastje

Agnes Verweij

Perspectiefkasten: vakkundig geschilderde interieurs die, mits op de juiste manier bekeken, een driedimensionale voorstelling geven. In dit artikel wordt beschreven wat de meetkunde is die ten grondslag aan deze afbeeldingen ligt. Agnes Verweij zet de perspectief van de kastjes in het juiste perspectief... (PDF).

Toetsen en plannen

Truus Dekker

Toetsen op school houdt heel wat meer in dan enkel schriftelijke overhoringen of proefwerken. Daar is zo langzamerhand iedereen het wel over eens. Truus Dekker betoogt dat het maken van een toetsplan net zo vanzelfsprekend zou moeten zijn als het maken van een lesplan en geeft een mogelijke invulling voor klas 2. (PDF).

JavaLogo en praktische opdrachten wiskunde

Peter Boon

JavaLogo werd ontwikkeld voor het vak informatica in de tweede fase. In dit artikel beschrijft Peter Boon wat JavaLogo is en geeft hij een beeld van de verschillende mogelijkheden die het biedt. Ook voor het vak wiskunde zou JavaLogo wellicht gebruikt kunnen worden bij praktische opdrachten. (PDF).

Opbrengsten van het project VMBO-Aanloop

Sieb Kemme, Kees Hoogland, Pieter van der Zwaart & Wietske Miedema

In het project vmbo-Aanloop worden aanvullende leerwegondersteunende onderwijsmaterialen ontwikkeld waarmee docenten hun leerlingen beter kunnen begeleiden. Voor wiskunde zijn inmiddels de eerste materialen beschikbaar. De auteurs geven een overzicht van de producten. (PDF).

Het kistje van Van Albada

Ed de Moor

Piet van Albada (1905-1997): een kleurrijke persoonlijkheid. Voor het Montessori Lyceum te Rotterdam ontwierp hij een reeks meetkundeopdrachten die hij op kaarten in een kistje bewaarde. Ed de Moor laat u kennismaken met de persoon én de inhoud van het kistje. (PDF).

Wat te bewijzen is (15)

M. Kindt

Over de opppervlakte van driehoeken, formules en het bewijs van Heron. (PDF).

Boekbespreking

Ronald Meester

Ronald Meester bespreekt het boek Kop of munt: kansrekening in het dagelijks leven van Wouter Schuurman en Hans de Kluiver. (PDF).

Een internationale praktische wiskundetoets

Pauline Vos en Wilmad Kuiper

In 1995 en 2000 werd in tweede klassen de internationale, praktische timss-toets afgenomen. Paulien Vos en Wilmad Kuiper beschrijven de taken en gaan in op de resultaten. Die bleken in vijf jaar niet te zijn veranderd. Hoe goed kunnen de Nederlandse leerlingen eigenlijk modelleren? (PDF).

Boekbespreking

Douwe Kok

Douwe Kok bespreekt het boek Van ruimtelijk inzicht naar ruimtemeetkunde van K. Thaels, H. Eggermont en D. Janssens. (PDF).

[an error occurred while processing this directive]