Katten onderzocht | 61 views | lessuggestieTijdens de PO conferentie regio Utrecht van 5 februari 2020 gaf Claudia Vinke, onderzoeker diergeneeskunde, een korte presentatie over kattengedrag.
Sara Brachten en Joran Visee, twee basisschoolleerkrachten in de bovenbouw, maakten op basis van het onderzoek van Claudia Vinke een praktische vertaalslag om te laten zien wat leerlingen in de klas met dit onderwerp zouden kunnen doen in het kader van onderzoekend leren.

Het plan was om leerlingen zelf onderzoek te laten doen naar kattengedrag. Om te beginnen analyseerden de leerlingen een tekst over dit onderwerp en bekeken ze kattenvideo's om te oefenen met het observeren. Vervolgens konden de leerlingen thuis onderzoek doen naar het kattengedrag van hun eigen kat of een kat in hun omgeving.

Powerpoint katten PDF PPTX
Tekst kattengedrag PDF DOCX
Opdrachten bij tekst kattengedrag PDF DOCX
Antwoorden opdrachten bij tekst kattengedrag PDF DOCX

Deze lessuggestie wordt u aangeboden door het projectKenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap & Technologie

ktwt.nl