Het Latijns Rekenpotje maakt deel uit van de puzzels Rekenen en Redeneren. Daarbij is sprake van rekenen en redeneren op getallenvelden. Het rekenen leidt tot redeneren en andersom. Een geleidelijk toenemende graad van moeilijkheid van de puzzels (level-aspect) verhoogt de betrokkenheid en stimuleert redeneren bij probleemoplossen.Verwijzingen
Achtergrond
Werkbladen

voor analoog en digitaal gebruik

Verwijzingen