Rekenen en redeneren met getallenvelden
Maak rijen en kolommen kloppend
  |  © freudenthal instituut  |  510 views  |  Home  |  

Op deze pagina staan enkele puzzels bij elkaar (zie de documenten rechts in het lijstje)

Het materiaal bestaat uit puzzels waarbij een veld met getallen veroverd of tevoorschijn getoverd moet worden. Dat kan lukraak gebeuren maar ook op basis van redeneren. Het redeneren gebeurt altijd in combinatie met rekenen. Een geleidelijk toenemende graad van moeilijkheid (level-aspect) verhoogt de betrokkenheid en stimuleert redeneren bij het probleemoplossen.Verwijzingen


Informatie

  |  Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht  |  Collectie leermiddelen, subset Freudenthal Instituut  |  Professionalisering -> voor docenten -> door het FI  |