Overige activiteiten

De Nationale Wiskunde Dagen zijn in belangrijke mate bedoeld als ontmoetingsplaats. De koffie-, thee- en lunchpauzes bieden u de gelegenheid van gedachten te wisselen met collega's. Het Leeuwenhorst Congres Centrum biedt bovendien voldoende rustige hoekjes om u terug te trekken om samen met collega's over de wiskunde en het wiskundeonderwijs te praten.

Expositie

In de gang richting B-vleugel en bij de Rotonde is een expositie ingericht.

U treft er foto's en objecten aan die verband houden met de thema's astronomie en weer, robotica, en architectuur. Diverse personen en instanties hebben hiervoor bereidwillig material beschikbaar gesteld.

Verder exposeert de wiskundedocent (en deelnemer aan de NWD) Jan H. Tillman uit Utrecht met een aantal schalen en vazen.

Informatiemarkt

Op de informatiemarkt in B2/4 kunt u stands vinden van organisaties, instellingen en instituten die zich op een of andere wijze met wiskunde of wiskundeonderwijs bezighouden.

U treft er stands aan van:

Workshops van standhouders

Tijdens de pauzes worden in B8 en B10 mini-workshops van ongeveer 20 minuten verzorgd door Texas Instruments en door CAN, respectievelijk over de grafische rekenmachine en over computeralgebra. De aanvangstijden van deze workshops zijn (onder voorbehoud):

vrijdag in de lunchpauze: om 12.10 uur en 13.10 uur;

vrijdag voor en na het diner: om 17.00 uur, 17.30 uur en 20.00 uur.

Informatietechnologie

Dit jaar voor het eerst is in de Leeuwenhorst standaard voor congresgangers een aantal Internet-computers beschikbaar. De computerruimte is te vinden bij de hoofdingang.

Aardige sites om eens te proberen zijn:

Videoprogramma

Tijdens de pauzes zullen enkele video's getoond worden, waaronder enkele programma's die onlangs door Teleac in samenwerking met de Open Universiteit zijn uitgezonden. (Andrew Wiles en de laatste stelling van Fermat. In het kader van Escher.) Ook kunt u alvast kijken naar de serie Wat en waar is wiskunde, die in februari en maart door teleac/not wordt uitgezonden.

Ramsj verkoop

Het Freudenthal instituut houdt uitverkoop van een aantal oude publicaties, die vaak nog zeer lezenswaardig zijn. De prijs wordt vastgesteld op een vast bedrag per kilo. In de conferentiemap zal een lijst met titels worden opgenomen.

Muziek

De opvallende eigen sound en het hoge muzikale peil, vermengd met de jeugdig enthousiaste wijze waarop deze viermansformatie spetterende Boogie Woogie en verfrissende Rhythm & Blues vertolkt, maakt hun optreden tot een gedenkwaardige gebeurtenis. Daarbij is elk van de bandleden voortdurend op zoek naar de grenzen van zijn eigen specifieke talent en het publiek geniet volop mee als zij elkaar daarvoor ruimschoots de gelegenheid geven.

Hun succesvolle optredens tijdens diverse grote festivals als het populaire Amsterdams Bluesfestival in de Meervaart, het toonaanfevende Belgium Rhytm`n Blues Festival in Peer, het Drijf-In-Bluesfestival in Giethoorn, de Boogie Woogie Festivals in Rotterdam en Peer enzovoort, zijn daarvan maar enkele van de vele markante voorbeelden. Hier stonden zij met internationaal bekende bluesgrootheden als Van Morrison, Matt Guitar Murphy, Johhny Copeland, The Big Town Playboys en the Blues Brothers Band op één podium.

Fun run

Een vast onderdeel van de Nationale Wiskunde Dagen is de fun run. We lopen weer het bekende rondje van (bijna) 6 km. De snelste tijd van vorig jaar was 22.11 en werd gelopen door Floor van Lamoen.

De start is stipt om 7.00 uur in de morgen.

Deelname is gratis en als beloning ligt er een prachtig T-shirt voor u bij de finish te wachten. Voor de snelste dame en de snelste heer is er een echte beker.

Er is geen tijdslimiet, maar u wordt vriendelijk verzocht vóór de eerste lezingen terug te zijn.

E-mail naar NWD
Copyright © 1997, Freudenthal instituut. All rights reserved.