Eet gezond
Praat met je cursist over eetgewoontes


"Hoeveel is nu ongeveer 250 gram groente?"

In veel 'situaties' van het dagelijks leven moet er - bewust of onbewust - gerekend worden.
Lees meer hierover op gecijferdheid telt mee
.


We eten met z'n allen vaak te veel en te vet. Daardoor worden kinderen al vroeg te zwaar, krijgen ze moeite met bewegen en ontstaan al vroeg allerlei gezondheidsklachten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Het is dus zaak om in elk geval goede voorlichting te geven over voeding en gezond leven.
Uitgebreidere informatie bij deze situatie
pdf en word
  |  Situaties  |  © Rekencollectief  |