Wordt het een lang kind?
Het bijhouden van de groei van een kind


"ik las op een website dat in het eerste jaar de gemiddelde groei ongeveer 25 cm bedraagt. Kun je dat in deze grafiek ook zien?"

In veel 'situaties' van het dagelijks leven moet er - bewust of onbewust - gerekend worden.
Lees meer hierover op gecijferdheid telt mee
.


Dit voorbeeld komt uit het Succes Rekenen boekje 'Hoera, een kind!'
Uitgebreidere informatie bij deze situatie
pdf en word
  |  Situaties  |  © Rekencollectief  |