Maakonderwijs
  |  © freudenthal instituut  |  2 views  |  Home  |  

Maakonderwijs is leren (door te) maken. Maakonderwijs is een creatieve manier om van kinderen uitvinders/ontdekkers te maken en stimuleert hoofd, handen en hart .Dit materiaal is gemaakt in het kader van het project Sprong-STEM.

Een PLG over Maakonderwijs

Fragmenten uit een gesprek over maakonderwijs, voorjaar 2022. In beeld enkele leden van de PLG (professionele leergemeenschap) over maakonderwijs, discussiërend over maakonderwijs.

Doelen Knikkerbaan Meer fundament Knutselen vs Maken

De PLG bestaat uit docenten/schoolleiders po/vmbo, en lerarenopleiders/onderzoekers, regio Utrecht.Maakles in groep 3 - geschiedenis - bouwen aan de huizen van jagers

Opname voorjaar 2022, Klimroos, Utrecht,

Toelichting op de les Fragment uit de les  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |