Jongleren
Witje 12 - Korte opdracht op basis van Wiskunde B-dag 2020 - Zie ook Euclides: Zie ook Euclides 2022 - 97(7). Witje nr. 12 3 views


Wat is een WiTje?
Een WiTje is een korte opdracht op basis van een grotere opdracht uit Wiskunde A-lympiade, Wiskunde B-dag of Onderbouw Wiskundedag

Info
Dit Witje laat je nadenken over het gooien van patronen met jongleer-ballen

De getallen in de vakjes (zie plaatje) geven aan hoeveel beats de bal in de lucht is. In feite heb je genoeg aan het rijtje getallen: 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, ... . En omdat dat repetitief is, vertelt het afgebroken rijtje 1, 4, 4 het hele verhaal. Uitgaande van het gegeven dat je maar één bal tegelijk in je hand kunt houden leidt niet elk rijtje getallen tot een 'gooibaar' patroon. Zo is 1, 2, 3 wel oké, en 1, 3, 2, niet.
Jongleren doe je net als muziek op het tempo van een metronoom. Een bal kan alleen op de beat omhoog gegooid worden, en wordt meestal vlak daarvoor gevangen. Bij standaardtechnieken gooi je op de even beats met rechts en de oneven beats met links (of andersom). Een patroon om de ballen te gooien kan dan met een diagram worden weergegeven.
Kun je uitleggen welke rijtjes wel en welke niet gooibaar zijn? Hoe kun je uit een gooibaar rijtje getallen het benodigd aantal ballen berekenen?

Bron
- NL - De ballen - verstand van Wiskunde b-dag 2020
Zie ook Euclides: Zie ook Euclides 2022 - 97(7). Witje nr. 12

Collectie leermiddelen Freudenthal Instituut (subset Mini-opdrachten wiskunde-in-teams)