Meer ruimte voor het festival
Witje 11 - Korte opdracht op basis van Onderbouw Wiskunde Dag 2017 - Zie ook Euclides: Zie ook Euclides 2022 - 97(6). Witje nr. 11 2 views


Wat is een WiTje?
Een WiTje is een korte opdracht op basis van een grotere opdracht uit Wiskunde A-lympiade, Wiskunde B-dag of Onderbouw Wiskundedag

Info
Dit Witje laat je nadenken over een optimale indeling van een festival-terrein

Opdracht 1 Bereken met hoeveel vierkante meter het rustgebied is afgenomen vanuit de huidige indeling naar de gewenste indeling, met hoeveel m2 het festivalgebied is toegenomen, en wat de toe- of afname is in m2 voor het speeltuingebied. Bij de herinrichting hoort de volgende kostentabel (in euro's per m2):
Nederland wordt steeds meer festivalland: vooral in de zomer worden er veel festivals georganiseerd, van Lowlands tot De Parade. Bestaande terreinen worden tijdens een festival vaak tijdelijk omgebouwd tot een festivalterrein. Dat betekent dat er elektriciteit moet komen, er podia aangelegd moeten worden, de grond verstevigd moet worden, er toiletten moeten komen, horeca, chill-plekken, etcetera. In deze opdracht ga je aan de hand van een voorbeeld van een gewenste festivalindeling uitrekenen hoeveel dat kan gaan kosten.

Bron
- NL - Meer ruimte voor het festival Onderbouw Wiskunde Dag 2017
Zie ook Euclides: Zie ook Euclides 2022 - 97(6). Witje nr. 11

Collectie leermiddelen Freudenthal Instituut (subset Mini-opdrachten wiskunde-in-teams)