Relativiteit in de klas
Lesmateriaal ontwikkeld door Floor Kamphorst
  |  © freudenthal instituut  |  285 views  |  Home  |  Dit lesmateriaal is ontwikkeld voor het onderwerp Relativiteit waarbij leerlingen ook een correct beeld kunnen krijgen van natuurkunde als wetenschap. Een van de aspecten daarbij is dat leerlingen ervaren dat de relativiteitstheorie fenomenen uitlegt die daarvoor niet uitgelegd konden worden. Daarmee kunnen leerlingen de noodzaak voor deze nieuwe natuurkundige theorie in zien. De achterliggende didactische gedachte is dat leerlingen zich nieuwe begrippen en theorieën gemakkelijker eigen maken als ze zelf hebben ervaren dat ze er niet meer uitkomen met wat ze al weten. Dit lesmateriaal is ontwikkeld en onderzocht in samenwerking met natuurkundedocenten als onderdeel van het promotieonderzoek van Floor Kamphorst, Universiteit Utrecht. Al het lesmateriaal wordt gedeeld onder een CC-BY-NC-SA licentie.

Algemeen

Achtergrond (pdf).

Les 1 - Hoe kan je beweging beschrijven?

Over dit lesmateriaal verscheen het artikel Relativiteit in de klas (1) - Relativistisch redeneren in gedachte-experimenten, in NVOX (oktober 2021).

Les 2 - Hoe beweegt licht?

Les 3 - Wat kunnen we leren van de tekenregelvoorspellingen?

Les 4 - Kan een van de tekenregels worden bevestigd?

Over dit lesmateriaal verscheen het artikel Relativiteit in de klas (2) - Hoe introduceer je een noodzaak voor het lichtpostulaat?, in NVOX (november 2021).

Les 5 - Kunnen we een algemeen voortplantingsmodel voor licht maken?

Les 6 - Wat zijn de gevolgen van het lichtpostulaat voor plaats en tijd?

Les 7 - Wat is er aan de hand met tijdsduur?

Over dit lesmateriaal verscheen het artikel Relativiteit in de klas (3) - Relatieve beweging onthult vreemde gevolgen van het lichtpostulaat, in NVOX (december 2021).

Les 8 - Met welke formule kunnen we de tijdsduur ten opzichte van onderzoeker 1 uitdrukken in de tijdsduur ten opzichte van onderzoeker 2?

Les 9 - Kan je nog bepalen of je beweegt?

Over dit lesmateriaal verscheen het artikel Relativiteit in de klas (4) - Ervaringen met de lessenserie, in NVOX (januari 2022).

Les 1-9
  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |