Systeemdenken
Dit lesmateriaal is ontwikkeld in het promotietraject van Melde Gilissen.
  |  © freudenthal instituut  |  Bron  |  2 views  |  Home  |  

Dit lesmateriaal is ontwikkeld in het promotietraject van Melde Gilissen, bij het proefschrift Fostering students' systems thinking in secondary biology education (Bevordering van systeemdenken bij leerlingen in het voortgezet onderwijs biologie).

Gilissen, M. G. R. (2021). Fostering students' systems thinking in secondary biology education, Faculty of Science, Freudenthal Institute (pp. 320). Utrecht: Utrecht University

Samenvatting proefschrift

Systeemdenken is belangrijk om de steeds complexere wereld om ons heen te begrijpen, omdat complexe problemen niet met lineair denken kunnen worden opgelost. In het onderwijs is systeemdenken belangrijk om leerlingen te helpen de complexiteit van (biologische) systemen te begrijpen, bv. een spiercel, het menselijk lichaam, een ecosysteem. Deze hogere-orde denkvaardigheid kan leerlingen helpen een meer samenhangend begrip van biologie te creëren door de universele principes te zien die van toepassing zijn op biologische systemen op verschillende biologische organisatieniveaus. De vraag is: Hoe kan het systeemdenken van leerlingen worden bevorderd binnen het voortgezet biologieonderwijs? Dit proefschrift beantwoordt deze vraag en geeft: (1) een definitie van systeemdenken die tot stand is gekomen door het perspectief van systeembiologen, lerarenopleiders en biologiedocenten te combineren met inzichten uit drie systeemtheorieën; (2) bruikbare ontwerprichtlijnen voor de onderwijspraktijk om systeemdenken te implementeren in het voortgezet biologieonderwijs; (3) een voorbeeld van het gebruik van lesson study als onderzoeksmethode om de kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijk te overbruggen.

Verwijzingen
  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |