Maak tafelsommen
Verbind steeds drie getallen, bijv. 9 x 3 = 27. Teken dan een lijntje die de drie getallen verbindt