Welk bedrag ligt hier?
Je kunt muntstukken en papiergeld verplaatsen/groeperen. Daarna typ je het antwoord in het antwoordveld.