Betaal gepast voor de klant
Geldrekenen is een belangrijke context om te oefenen. In deze oefening gaat het om gepast betalen met papiergeld en muntgeld.