Lappendekens  |  1161 views  |  home | Engelse versie |  Lesmateriaal,
voor onderzoekend leren
De opdrachtOnderbouw wiskunde dag (owd) 2014
Lappendekens

In deze opdracht gaat het om ontwerpactiviteiten rond een zogenaamde grondvorm bij vlakvullingen. De opdracht is zo ontworpen dat:
  • alle deelnemende teams ermee aan de slag kunnen: de benodigde wiskundige kennis betreft symmetrie, en systematisch tellen;
  • de opdracht mogelijkheden biedt voor proberen, analyseren, redeneren, rekenen en ontwerpen;
  • alle deelnemende teams met een gemiddelde inspanning een resultaat kunnen bereiken terwijl er tegelijkertijd differentiatiemogelijkheden zijn. Met name in de resultaten van de eindopdracht A zullen er verschillen zijn in creativiteit, diepgang, representaties en het gebruik van wiskunde. Dit zijn belangrijke criteria voor de beoordeling met het oog op het wedstrijdelement;
De opdracht bestaat uit twee onderdelen: eindopdracht A, waarin de teams een overzicht moeten geven van alle echt verschillende patronen van 2 x 2 met als basis de grondvorm, en daarop een en dat moeten onderbouwen - en eindopdracht B, waarin ze een eigen ontwerp mogen maken op grond van één van de 2 x 2-patronen uit eindopdracht A, met een toelichting waarom nu net hiervoor gekozen is. De eindopdrachten worden vooraf gegaan door twee instapopdrachten, waarmee iedereen aan de slag kan.
De instapopdrachten zijn bedoeld om te oriënteren op het onderwerp; eindopdracht A vergt een systematisch onderzoek, en eindopdracht B is een ontwerpopdracht waarin de leerlingen hun creativiteit kwijt kunnen.
Achtergrondinformatie

OnderbouwWiskundeDag

Gedurende de OnderbouwWiskundeDag werken de leerlingen in teams van 3 a 4 leerlingen gedurende een dag aan een 'grote' wiskundige (denk)opdracht waarin probleemoplossen centraal staat. Dit resulteert in een eindproduct (werkstuk). Inhoudelijk sluit deze opdracht (voor zover mogelijk) aan bij de nieuwe doelen voor de onderbouw.

Wiskunde in teams
Het Freudenthal Instituut organiseert jaarlijks drie wiskunde-evenementen waarbij leerlingen in teams van 3 of 4 een hele dag aan een grote wiskundige opdracht werken, met als eindproduct een werkstuk. Bij deze activiteiten staan vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, representeren, redeneren, argumenteren en samenwerken centraal. Een goede onderlinge taakverdeling binnen de teams en een effectieve strategie zijn van groot belang. De opdrachten zijn zo vormgegeven dat ze creativiteit en een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren, en zijn dan ook goed in te zetten als praktische opdracht of wiskundige denkactiviteit. Voor het basisonderwijs wordt op basis van dezelfde uitgangspunten ieder jaar de Grote Rekendag georganiseerd.


Onderbouw wiskunde dag
Leren toepassen van het geleerde
De opdracht is zo ontworpen dat:
  • het probleem in een niet-wiskundige context wordt aangeboden zodat leerlingen kunnen laten zien dat ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in situaties uit het dagelijks leven of beroep.
  • de te gebruiken wiskunde niet te specifiek A (of C) of B (of D) is;
  • de opdracht mogelijkheden biedt voor proberen, analyseren, redeneren, rekenen en ontwerpen;
  • de opdracht voldoende authentiek is zonder te complex te zijn. De leerlingen kunnen in het laatste deel een rol aannemen (die van adviseur aan de schooldirectie). Tegelijkertijd is de wiskunde voldoende herkenbaar;
  • alle deelnemende teams met een gemiddelde inspanning een resultaat kunnen bereiken terwijl er tegelijkertijd differentiatiemogelijkheden zijn. Met name in de resultaten van de eindopdracht zullen er verschillen zijn in creativiteit, diepgang en het gebruik van wiskunde. Dit zijn criteria die een rol spelen bij de beoordeling;
  • de opdracht bestaat uit een enigszins gesloten instap, een middendeel dat vooral gericht is op het onderzoeken en beredeneerd aanpassen van een bestaande situatie en ten slotte een open ontwerpopdracht, waarin ook plaats is voor reflectie.

Collectie leermiddelen Freudenthal Instituut (subset OnderbouwWiskundeDag)