Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen
FI Scientific Library, nr. 57. Buijs, K. (2008) 392 pp.
  |  © freudenthal institute  |  Source  |  364 views  |  Home  |  

http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2008-0527-200847/UUindex.html

Abstract

In deze studie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar leermethoden op het gebied van het vermenigvuldigen van meercijferige getallen, d.w.z. getallen met twee of meer cijfers. Tot in de jaren tachtig werd dit gebied veelal omschreven met de term cijferend vermenigvuldigen omdat het betreffende proces vrijwel geheel in het teken stond van het aanleren van het cijferalgoritme.
  |  Freudenthal Institute: Home - Utrecht University  |  Freudenthal Collection: Home - Showcase - Archive  |  Subset: Freudenthal Institute  |