Developing realistic mathematics education, ontwikkelen van realistisch reken/wiskundeonderwijs (met een samenvatting in het Nederlands)
FI Scientific Library, nr. 14. Gravemeijer, K. (1994). 222 pp.
  |  © freudenthal institute  |  403 views  |  Home  |  


Abstract

Dit boek is opgezet als een bundel van min-of-meer op zichzelf staande artikelen. Het eerste hoofdstuk beschrijft ontwikkelwerk binnen het OSM-project. Een reconstructie van het ontwikkelen van de leergang optellen en aftrekken onder de twintig van het eersteklas-deel van de methode \'Reken & Wiskunde' (Gravemeijer et al., 1983) dient als basis voor een beschrijving van de praktijk van het ontwikkelen van realistisch reken-wiskundeonderwijs. Deze analyse laat zien dat de eerste fase van het ontwikkelwerk voor een belangrijk deel bestaat uit het selecteren, inpassen en aanpassen van beschikbare onderwijsactiviteiten. Criterium voor dit selecteren, inpassen en aanpassen is de door de ontwikkelaars gekozen visie op reken-wiskundeonderwijs.
  |  Freudenthal Institute: Home - Utrecht University  |  Freudenthal Collection: Home - Showcase - Archive  |  Subset: Freudenthal Institute  |