Job en Feline en de plaats op de wereld
Activiteit, video van Talentenkracht
  |  © freudenthal instituut  |  Bron  |  488 views  |  Home  |  

Beschrijving van de activiteit

Kinderen wordt gevraagd om hun woonplaats aan te wijzen op een globe. Hoe kun je een plaats op aarde, bijvoorbeeld je eigen woonplaats, beschrijven of vastleggen, zó dat anderen deze plek aan de hand van die gegevens kunnen vinden. De vervolgopdrachten zijn het aanduiden van hun woonhuis op een (zelfgetekende) plattegrond van de woonplaats en de woonplaats op een zelf getekende kaart van Nederland. Dit leidt tot de vraag welke gegevens iemand nodig heeft om deze plek te kunnen vinden en het gebruik van ?rasters? zoals lengte en breedte graden. Het is een activiteit voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Zij hebben over het algemeen kennis van het gebruik van kaarten en inzicht in plaatsbepaling.Beschrijving van de videoclip

Job (11 jaar 3 maanden) en Feline (11 jaar 1 maand) zitten met de onderzoeker aan tafel. De onderzoeker vraagt Job aan te wijzen waar hij woont en vraagt hoe precies dat is. Vrij precies denkt Job, naast Amsterdam. Op de vraag “Kun je heel precies vastleggen waar je bent?” zegt Job heel gedecideerd “GPS!” Hij weet niet wat dat inhoudt, maar wel dat je er mee aan kunt geven waar je bent. De onderzoeker vraagt Feline of ze wel eens iets opzoekt in een atlas. Dat is het geval. Job kijkt vooral naar de vorm van landen. Hij realiseert zich dat je een kleine plaats niet makkelijk op een grote kaart van Europa vindt, je moet een kaart van Nederland hebben en dan verder uitvergroten. Job zou herkenningspunten gebruiken, Haarlem of Amsterdam, die staan wel op de kaart. De onderzoeker probeert ze op het spoor van een kaart met rasters, een stratenlijst en een legenda te zetten. Het duurt even voor ze het door hebben. In de praktijk blijken ze bij het gebruik van zo’n kaart ook herkenningspunten te gebruiken, het viaduct, de vijver voor het huis…. Via een plattegrond met blokkenpatroon (aanduidingen met letters en cijfers) van de klas, waar ze ook bij het vak Informatieverwerking mee werken, komen ze weer op de wereldbol uit. Ze overleggen waar je de nullijn zou plaatsen en benoemen de evenaar, breedtegraden en lengtegraden om plaatsen aan te kunnen duiden.Klik hier als de video niet direct afspeelt


  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Wetenschap & Technologie  |