Olivier en de schelpen
Er zijn een stuk of dertig schelpen die op het Noordzeestrand zijn gevonden.
  |  © freudenthal instituut  |  Bron  |  379 views  |  Home  |  

Beschrijving van de activiteit

Er zijn een stuk of dertig schelpen die op het Noordzeestrand zijn gevonden. Van elke soort zijn er één of meer. De bedoeling is dat kinderen gaan uitzoeken welke schelpen bij elkaar horen. Er kan daarbij gesorteerd worden op basis van allerlei verschillende criteria. Er kan gelet worden op vorm, op kleur of op grootte. Als er groepjes gemaakt zijn kan er ook gepraat worden in termen van meer, minder, meest, minst en naar aantallen gevraagd worden. Bij groepjes die groter dan twee of drie zijn, zal er geteld moeten worden om het aantal vast te stellen.Beschrijving van de videoclip

Olivier is vier jaar en drie maanden oud. Op de vraag van de onderzoeker welke schelpen bij elkaar horen gaat hij aan de slag. Hij let aanvankelijk op grootte en ook op kleur. Hij legt ook uit waarom ze bij elkaar horen. Het grote en het kleine scheermes legt hij bij elkaar omdat de vorm en kleur hetzelfde zijn. Maar een klein schelpje legt hij om z'n roze kleur toch weer apart. Uiteindelijk zijn er meer dan tien groepjes met één of meer schelpen. Er worden nog een paar groepjes bij elkaar gevoegd omdat Olivier ze bij nader inzien toch hetzelfde vindt. Hij kan heel goed op het oog zeggen welke schelpen alleen zijn en welke met z'n tweeën. Van het fysiek grootste groepje denkt hij dat het ook in aantal het grootste groepje is. Hij gaat tellen, maar omdat ze niet op een rijtje liggen gaat dat niet zo gemakkelijk. Hij lijkt zich te realiseren dat hij dubbel aan het tellen is. Hij zegt ook dat hij nog niet zo goed kan tellen. Als echter de onderzoeker een beetje helpt en de schelpen op een rijtje legt, telt hij synchroon tot negen. Hij snapt dan ook dat er dus negen schelpen zijn.Klik hier als de video niet direct afspeelt


  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Wetenschap & Technologie  |