Flox en de diertjes
In de activiteit wordt gebruik gemaakt van een verzameling plastic diertjes.
  |  © freudenthal instituut  |  Bron  |  937 views  |  Home  |  

Beschrijving van de activiteit

In de activiteit wordt gebruik gemaakt van een verzameling plastic diertjes. In de verzameling zitten van elk dier één of meerdere exemplaren. Kinderen gaan spontaan sorteren en vaak dezelfde dieren op een rijtje zetten of er groepjes van maken. Als dat spontane gedrag er niet is, vraagt de onderzoeker aan het kind welke dieren bij elkaar horen. Er ontstaan allerlei mogelijkheden tot het bepalen en vergelijken van aantallen. Ook vragen naar meer, minder en evenveel liggen voor de hand. In de activiteit ligt ook de mogelijkheid besloten om twee rijen te vergelijken die uit evenveel dieren bestaan maar door de grootte van de dieren verschillende lengtes hebben (bijvoorbeeld de konijnen en de ijsberen).Beschrijving van de videoclip

Flox is drie jaar en twee maanden oud. Zij kent al van heel veel dieren de namen. De onderzoeker hoeft niets te vragen. Ze pakt eerst een olifant, dan een leeuw en dan een ijsbeer. Vervolgens zoekt Flox alle ijsberen uit de stapel bij elkaar, wellicht omdat ze wit zijn of omdat er een paar bij elkaar liggen. 'Ik zoek alle ijsberen', zegt ze. 'Meer zijn er niet'. Na de ijsberen komen de 'ijskonijnen' die ze waarschijnlijk zo noemt omdat ze ook wit zijn. Daarna komen de orka's aan de beurt. Zo ontstaat er een aantal groepjes met dieren van één soort. Op de vraag van de onderzoeker waar er het meeste van zijn, gaat Flox tellen. Ze kent de telrij al heel goed. Ze telt bijna steeds synchroon. 'Waar heb je het meeste van?' is voor Flox weer aanleiding om te tellen. De begrippen 'meeste', 'meer', 'minder' en 'evenveel' zijn haar nog niet duidelijk. 'Hoeveel heb je er daarvan?' begrijpt ze wel heel goed. Bij de dieren die in rijtjes lopen laat ze zich niet afleiden door de lengte van de rijen, maar houdt ze het bij aantallen. Aan het eind van de clip vindt ze wel dat er van de ijsberen en de leeuwen het meeste zijn.Klik hier als de video niet direct afspeelt


  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Wetenschap & Technologie  |