Robbie de Rover
Rijke reken-wiskunde problemen van het project Speciaal Rekenen
  |  © freudenthal instituut  |  1386 views  |  Home  |  

Rijke reken-wiskunde problemen van het project Speciaal Rekenen


Robbie steelt de stippen van je paddenstoel! Het is aan de leerlingen om in tweetallen een manier te bedenken waarop je kunt zien hoeveel stippen er zijn gestolen. In deze activiteit ervaren de leerlingen zélf dat structureren een middel is om greep te krijgen op onoverzichtelijke hoeveelheden. De leerlingen wisselen ideeën uit en krijgen ruimte om eigen ontdekkingen te doen.


Werkblad en Kopieerblad  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |